(1 đánh giá của khách hàng)

518

  •       Tên gọi: Con kê cột vách lanh tô bê tông 20-25mm, con kê bê tông V2, cục kê bê tông đa năng V2
  •       Mã: V22
  •       Ứng dụng: Áp dụng cho lớp bê tông bảo vệ 20mm và 25mm
  •       Kê cao: 2cm
  •       Đóng gói: 324 viên/hôpk
Con kê cột vách lanh tô bê tông 20-25mm

518