(1 đánh giá của khách hàng)

2.000

  •       Tên gọi: Con kê bê tông H9, cục kê bê tông H9, giá kê bê tông H9 
  •       Mã: H9
  •       Ứng dụng: Sử dụng kê thép sàn lớp trên
  •       Sàn dày:  14-15cm
  •       Kê cao: 9cm so với mặt sàn
  •       Đóng gói: 60 viên
Con kê bê tông H9

2.000