(2 đánh giá của khách hàng)

1.800

  •       Tên gọi: Con kê bê tông H8, cục kê bê tông H8, con kê sàn thép lớp trên H8.
  •       Mã: H8
  •       Ứng dụng:  Sử dụng kê sàn thép lớp trên.
  •       Sàn dày: Từ 12-13cm.
  •       Kê cao: 8 cm so với mặt sàn.
Con kê bê tông H8

1.800