Lưới Bao Che Công Trình, Lưới Bao Che Giàn Giáo Giá Rẻ 10 – 30%

4.700

  • Lưới bao che công trình màu xanh, màu cam, màu đỏ, …
  • Khối lượng: 60gr, 80gr, 100gr, 120gr…
  • Khổ lưới: khổ 1m (1 x 50m), khổ 2m (2 x 100m), khổ 3m (3 x 50m), khổ 4m (4 x 50m)
  • Giá lưới bao che công trình: giao động từ 4.800 đến 8.500 đ/m
Lưới bao che công trình
Lưới Bao Che Công Trình, Lưới Bao Che Giàn Giáo Giá Rẻ 10 – 30%

4.700