Con Kê Sàn Dầm Cột Bê Tông 30-35-40mm

940

  •     Tên gọi: Con kê sàn dầm cột bê tông 30-35-40mm, con kê bê tông đa năng DN2
  •       Mã: DN2
  •       Ứng dụng: Dùng cho lớp bảo vệ 30-35-40mm
  •       Kê cao: 37mm
  •       Đóng gói: 150 viên/thùng
Con kê sàn dầm cột bê tông 30-35-40mm
Con Kê Sàn Dầm Cột Bê Tông 30-35-40mm

940