(2 đánh giá của khách hàng)

4.700

Trong các hiểm hoạ từ công trường thì hoả hoạn là một trong những rủi ro khiến mọi người vô cùng quan tâm. Lưới bao che chống cháy ngoài chức năng che chắn còn không bắt lửa, chống được sự lan ra của lửa giúp giảm thiểu thiệt hại.

Lưới bao che chống cháy

4.700